• SKLEP WYSYŁKOWY
  • SKLEP STACJONARNY
  • DYSTRYBUCJA _|_ B2B
07.09.2018
XXXVII MIĘDZYNARODOWY KONKURS MISTRZOSTW POLSKI MODELI REDUKCYJNYCH ORAZ MISTRZOSTW POLSKI „MAŁEGO MODELARZA”

XXXVII MIĘDZYNARODOWY KONKURS MISTRZOSTW POLSKI MODELI REDUKCYJNYCH ORAZ MISTRZOSTW POLSKI „MAŁEGO MODELARZA”

 

XXXVII MIĘDZYNARODOWY KONKURS MISTRZOSTW POLSKI MODELI REDUKCYJNYCH ORAZ MISTRZOSTW POLSKI „MAŁEGO MODELARZA”

OKM – Oleśnica, wraz z Władzami Miasta i Powiatu, Domem Kultury, Spółdzielnią Mieszkaniową „Korelat-2”, Zespołem Szkół Ponad gimnazjalnych w Oleśnicy mają za-szczyt zaprosić wszystkich modelarzy: młodzików – juniorów – seniorów z całego kraju na XXXVII Konkurs Mistrzostw Polski Modeli Redukcyjnych oraz Mistrzostwa Polski Małego Modelarza do gościnnych pomieszczeń Zespołu Szkół Ponad gimnazjalnych w Oleśnicy.

Termin i miejsce konkursu: 07.IX – 9.IX.2018 r.

Postanowienia ogólne:
- Udział biorą modelarze indywidualni, kluby i modelarnie.
- Konkurs przeprowadzony będzie w następujących kategoriach wiekowych:
- młodzik do ukończenia 13 lat - urodzeni w roku 2004 i później
- junior 14 - 18 lat - urodzeni w latach 1999 -2003
- senior powyżej 18 lat - urodzeni w roku 1998 i wcześniej

Grupy konkursowe:
Oba konkursy rozegrane zostaną w następujących klasach wiekowych (młodzik, junior i senior) i w poniższych kategoriach rodzajowych: Klasa STANDARD oraz Klasa OPEN (waloryzowana, bez podziału na klasy wiekowe, w klasie tej niezbędne jest załączenie dokumentacji modelu).
W konkurencji Grand Prix Małego Modelarza mogą startować jedynie modele opublikowane przez MM (dopuszcza się modele z wydruków oficjalnie opublikowanych przez MM płyt CD

Modele kartonowe
KS1 – samoloty jednosilnikowe
KS2 – samoloty wielosilnikowe
KS3 – samoloty odrzutowe
KA – artyleria
KH – śmigłowce
KR – rakiety i pojazdy kosmiczne
KPk – pojazdy kołowe
KPg – pojazdy gąsienicowe
KPs – pojazdy szynowe
KB – budowle
KO – okręty i statki
KŻ – żaglowce
KF – figurki


Modele plastikowe
PSm – samoloty 1/72 i mniejsze
PSd – samoloty 1/48 i większe
PPkm – pojazdy kołowe 1/72 – 1/48
PPkd – pojazdy kołowe 1/45 – 1/24
PPgm – pojazdy gąsienicowe 1/72 – 1/48
PPgd – pojazdy gąsienicowe 1/45 – 1/24
PD – dioramy
PH – helikoptery
PF – figurki
PO – okręty i statki
PKC- pojazdy kołowe cywilne


Grand Prix
MAŁY MODELARZ
MMS1 – samoloty jednosilnikowe
MMS2 – samoloty wielosilnikowe
MMS3 – samoloty odrzutowe
MMH – śmigłowce
MMR – rakiety i pojazdy kosmiczne
MMPk – pojazdy kołowe
MMPg – pojazdy gąsienicowe
MMPs – pojazdy szynowe
MMB – budowle
MMO – okręty i statki
MMŻ – żaglowce

Osoby i zespoły zamierzające wziąć udział w imprezach prosimy o pisemne zgłoszenie swojego uczestnictwa do 31 VIII 2017 r. na e-mail okm_olesnica@op.pl, okm-olesnica@wp.pl, lub na adres:

Oleśnicki Klub Modelarski
ul. Klonowa 10 / 6
56-400 Oleśnica

Zapraszamy!
Zespół Modele.sklep.pl