• SKLEP WYSYŁKOWY
  • SKLEP STACJONARNY
  • DYSTRYBUCJA _|_ B2B

Gospodarowanie zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zużytymi bateriami i akumulatorami

Jako firma wprowadzająca do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny, oraz baterie i akumulatory, zgodnie z obowiązkiem nałożonym przez ustawę z dn. 11 września 2015 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym a także ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 o bateriach i akumulatorach,  firma AN-FINANS Norbert Krysiak świadczy usugi bezpłatnego odbioru i utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów (o ile ich rodzaj odpowiada rodzajowi tego zakupionego w naszym sklepie), w każdym ze swoich oddziałów:

- Magazyn główny (Siedziba firmy) - ul. Polna 1 w Iwinach
- Sklep detaliczny Wrocław - ul. Zawalna 7B we Wrocławiu

Dodatkowo informujemy, a klient dokonujący zakupów w sklepie uważa za zrozumiałe, iż zakazane jest pod karą grzywny umieszczanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego a także zużytych baterii i akumulatorów łącznie z innymi odpadami a także ich samodzielny demontaż lub usuwanie składników niebezpiecznych poza zakładem przetwarzania. Produkty podlegające selektywnej zbiórce oznaczone są na opakowaniu w odpowiedni sposób (informuje o tym znak selektywnego zbierania - "przekreślony pojemnik na śmieci"). Niezastosowanie się do zasad selektywnej zbiórki zużytego sprzętu może prowadzić do poważnych negatywnych skutków wyrządzonych środowisku i żyjących w nim żywym organizmom, z powodu zawartych w sprzęcie potencjalnie niebezpiecznych substancji, pierwiastków lub części składowych.

Rolą gospodarstw domowych, czyli finalnych użytkowników sprzętu jest postępowanie zgodnie z zasadami odpowiedzialności ekologicznej za używany produkt. Odpowiednie gospodarowanie odpadami, polegające na selektywnej zbiórce i przekazywaniu do utylizacji, powtórnego użycia lub recyklingu zużytego sprzętu i baterii oraz akumulatorów jest kluczowe we wspólnym dbaniu o środowisko naturalne, zachowanie cennych zasobów naturalnych oraz uniknięciu potencjalnie negatywnego wpływu na zdrowie żyjącym w nim ludzi i zwierząt.

Zakupione w naszym sklepie produkty podlegające ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz zużytych bateriach i akumulatorach, w przypadku niezdatności do dalszego użycia użytkownicy są zobowiązaniu poddać recyklingowi, przetwarzaniu, lub po odzyskaniu sprawnych części składowych - ich ponownemu użycia w innym produkcie lub innej aplikacji. W przypadku nieodwracalnego zużycia lub braku możliwości poddania przetwarzaniu, recyklilngowi lub odzysku części składowych - nalezy poddać selektywnej zbiórce odpadów, oddając zużyty produkt w punkcie zbiórki.